TOMASZ LIGENZA  
    UL.SOKOLSKA 10A/4, 40-086 KATOWICE, TEL.782418500

Gabinet pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej w Katowicach.

Tomasz Ligenza

tel.kom.:782 418 500

Ul.Sokolska 10a/4, 40-086 Katowice

PRAKTYKA PSYCHOTERAPII strona główna

Etapy korzystania z pomocy psychoterapeuty

rozpoznanie problemu

Pogłębione rozpoznanie zgłaszanego problemu.

W trakcie spotkań konsultacyjnych, stanowiących wstęp do ewentualnej psychoterapii, psychoterapeuta po zapoznaniu się ze zgłaszanym problemem, poprzez pytania dotyczące aktualnej sytuacji życiowej pacjenta, jego historii leczenia, historii życia rozszerza kontekst w jakim może być rozumiany zgłaszany problem, jego przyczyny, zbierając informacje potrzebne do przedstawienie diagnozy psychoterapeutycznej. Najczęściej na ten etap składa się kilka spotkań konsultacyjnych.

diagnoza

Przedstawienie diagnozy i propozycja odpowiedniej formy pomocy.

Podsumowując cykl spotkań konsultacyjnych psychoterapeuta przedstawia diagnozę problemu, z jakim zgłosił się pacjent oraz innych ujawnionych dolegliwości, z którymi mierzy się osoba uczestnicząca w konsultacjach. Następnie może zaproponować, w kontekście przedstawionej diagnozy propozycję skorzystania z psychoterapii lub też doradzić inną, adekwatną w danej sytuacji formę pomocy.

psychoterapia

Cykl sesji psychoterapeutycznych składających się na psychoterapię.

Jeżeli pacjent zgodzi się na proponowaną psychoterapię i warunki z nią związane rozpoczyna się cykl spotkań, który z reguły trwa od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od problemów z jakimi mierzy się pacjent i założonych celów, jakie zamierza zrealizować. Częstotliwość spotkań w zależności od diagnozy może wynosić od jednej do trzech sesji tygodniowo. W trakcie kolejnych sesji psychoterapeutycznych są rozpoznawane, nazywane i przepracowywane różne trudności, z którymi stara się uporać pacjent.

podsumowanie psychoterapii

Podsumowanie efektów i zakończenie psychoterapii.

W sytuacji, w której pacjent i psychoterapeuta dochodzą do wniosku, że zamierzone cele zostały osiągnięte, rozpoczyna się proces kończenia psychoterapii, którego długość trwania najczęściej jest uzależniona od długości kończonej psychoterapii. Wiąże się to z podsumowaniem tego co działo się w trakcie psychoterapii, zauważeniem tego co udało się zmienić i w jakim stopniu.

  Strona Główna   Oferta usług psychologicznych i psychoterapeutycznych   Lokalizacja - Katowice   Zaburzenia osobowości  
Tomasz Ligenza © 2011 Mapa strony