TOMASZ LIGENZA  
    UL.SOKOLSKA 10A/4, 40-086 KATOWICE, TEL.782418500

Gabinet pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej w Katowicach.

Tomasz Ligenza

tel.kom.:782 418 500

Ul.Sokolska 10a/4, 40-086 Katowice

PRAKTYKA PSYCHOTERAPII strona główna

Psychoterapia w podejściu psychoanalitycznym.

Psychoterapia psychoanalityczna opiera się na teoriach psychologii analitycznej i psychoanalizy.

Jest to proces terapeutyczny, który pomaga zrozumieć i rozwiązać problemy pacjenta przez zwiększenie stopnia świadomości tego, co jest treścią świata wewnętrznego oraz zwiększenie świadomości tego, jak świat wewnętrzny wpływa na tworzone relacje zarówno w teraźniejszości jak i w przeszłości.

Podejście to wyróżnia spośród innych psychoterapii możliwość zmiany osobowości na bardzo głębokim poziomie, daleko idące zmiany w funkcjonowaniu emocjonalnym, aż do zmiany jakości dalszego rozwoju emocjonalnego osoby uczestniczącej w takiej psychoterapii.

Psychoanalityczna psychoterapia stawia sobie za cel pomoc ludziom cierpiącym na poważne zaburzenia zdrowia psychicznego. Droga ta prowadzi poprzez rozwój rozumienia i zmianę całościowych, głęboko osadzonych, często nieświadomych emocjonalnych oraz relacyjnych problemów, co prowadzi do redukcji objawów i zmniejszania się poziomu cierpienia.Psychoterapia Rola tego typu psychoterapii nie ogranicza się tylko i wyłącznie do leczenia osób cierpiących na problemy ze zdrowiem psychicznym. Wielu ludzi, którzy doświadczają utraty znaczenia i celu w ich życiu, szukających pełniejszego doświadczania jego sensu oraz spełnienia może skorzystać w tej materii korzystając z psychoterapii w podejściu psychoanalitycznym.

Czasami ludzie szukają pomocy ze specyficznych powodów takich jak zaburzenia jedzenia, objawy psychosomatyczne, obsesyjne zachowania. Czasem szukają pomocy ze względu na mniej specyficzne - bardziej ogólne dolegliwości takie jak poczucie bycia w depresji, niepokój, trudności w koncentracji, brak satysfakcji z pracy, nieumiejętność tworzenia satysfakcjonujących relacji. Z różnego rodzaju trudnościami mogą się mierzyć zarówno dorośli, adolescenci jak i dzieci. Psychoterapia w podejściu psychoanalitycznym jest pomocna w leczeniu zaburzeń zachowania i emocji ujawniających się u dzieci i adolescentów tak w domu jak i w szkole - zarówno jeżeli chodzi o problemy z rozwojem osobowości jak i depresje, trudności w uczeniu się, fobie szkolną, zaburzenia snu i jedzenia.

Psychoanalityczna psychoterapia jest efektywną metodą leczenia dla szerokiego spektrum zaburzeń zarówno jako wiodąca i samodzielna metoda leczenia jak i w połączeniu z innymi rodzajami terapii. W znaczący sposób może się przyczynić do poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego, zwiększyć poczucie zadowolenia ze swojego życia, rozwinąć zdolność do efektywnego i przynoszącego satysfakcję "zarządzania" swoim życiem.

To czy psychoterapia psychoanalityczna jest odpowiednią formą leczenia dla konkretnej osoby zależy od wielu czynników. Dobrym pomysłem jest przejście kilku wstępnych konsultacji z psychoterapeutą, który może pomóc ocenić czy jest to właściwy wybór dla danej osoby. Czasem zdarza się, że psychoterapia tego typu ma charakter krótkoterminowy, ale najczęściej trzeba brać pod uwagę długoterminową terapię wymagającą dużego zaangażowania zarówno ze strony pacjenta jak i psychoterapeuty.

W przypadku tego typu psychoterapii relacja z psychoterapeutą jest najbardziej znaczącym elementem psychoterapii. Oferowany przez psychoterapeutę pracującego w podejściu psychoanalitycznym setting(zespół zasad określających warunki prowadzenia psychoterapii) ułatwia zaistnienie procesu w ramach, którego różne aspekty świata wewnętrznego, zawierające się w nim wzory i schematy dotyczące tworzenia relacji znajdują swoje odbicie w relacji z psychoterapeutą (tak zwane przeniesienie). Ten proces pomaga pacjentowi stopniowo rozpoznawać te wzory i schematy, stawać się ich świadomym, rozwijać zdolność do ich rozumienia i zmieniania.

Osoby zainteresowane rozpoznaniem możliwości korzytania z psychoterapii w modalności psychoanalitycznej zapraszam do zapoznania się z ofertą konsultacji diagnostycznych i psychoterapii indywidualnej prowadzonej w tym podejściu.

Tekst na podstawie artykułu na stronie internetowej British Psychoanalityc Council

  Strona Główna   Oferta usług psychologicznych i psychoterapeutycznych   Lokalizacja - Katowice   Zaburzenia osobowości  
Tomasz Ligenza © 2011 Mapa strony